Χειρουργική Στόματος

Στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης εκτελούνται ένα πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των ενδοστοματικών επεμβάσεων της οδοντιατρικής, από τον περιοδοντολόγο Ροδίου Στυλιανό.

Ενδεικτικές επεμβάσεις τέτοιου τύπου είναι αναφέρονται παρακάτω:

Χειρουργική εξαγωγή δοντιών και ριζών

Σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται περιορισμένης έκτασης χειρουργείο για την αφαίρεση έκτοπων δοντιών και ριζών. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ασθενή και με σωστή διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών. Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η αισθητική και η λειτουργικότητα του στόματος.

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών

Πρόκειται για την πιο συχνή ενδοστοματική επέμβαση, ειδικά όσον αφορά τους 3ους γομφίους ή σωφρονιστήρες (φρονιμίτες). Δυσαρμονία στην ανάπτυξη του οστού των γνάθων σε σχέση με τον οδοντικό φραγμό, κάποιες φορές οδηγεί στην παραμονή των 3ων γομφίων σε λανθασμένη θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα δόντια. Πολύ συχνά οι σωφρονιστήρες είναι έγκλειστοι και δεν ανατέλλουν ποτέ μέσα στη στοματική κοιλότητα. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, προκαλούν συχνά ποικίλα προβλήματα (περιστεφανίτιδα, οδοντοφατνιακό απόστημα, οδοντοφόρες ή οδοντογενείς κύστεις, περιοδοντικά ή περιακρορριζικά προβλήματα στα γειτονικά δόντια). Η εξαγωγή των δοντιών αυτών είναι μια σχετικά πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση που απαιτεί ειδικές γνώσεις, εμπειρία, σεβασμό των παρακείμενων ανατομικών δομών (αγγεία, νεύρα, γειτονικά δόντια) και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης η χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων είναι μια από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ειδικό Ορθοδοντικό Γκαντίδη Νικόλαο, αναλαμβάνουμε μια έγκαιρη πρόγνωση της πορείας των 3ων γομφίων στην ηλικία 15 – 18 και όπου χρειάζεται προτείνουμε την προληπτική αφαίρεση τους, που είναι λιγότερο πολύπλοκη και επιβαρυντική για τον ασθενή.

Άλλη μία κατηγορία δοντιών που συχνά είναι έγκλειστα είναι οι έγκλειστοι κυνόδοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνεργασία με τον Ορθοδοντικό, αναλαμβάνουμε στα πλαίσια μιας συνολικής ορθοδοντικής θεραπείας τη χειρουργική αποκάλυψή τους και τη μετακίνησή τους σε σωστή θέση στο στόμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και η εξαγωγή τους είναι αναπόφευκτη, αυτή πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς να επηρεαστούν τα γειτονικά δόντια. Αν υπάρχει κενό στον οδοντικό φραγμό προτείνεται συνήθως η τοποθέτηση εμφυτεύματος ή άλλη αποκατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση.

Χειρουργική αφαίρεση κυστών και μικρών καλοηθών όγκων

Οι κύστεις των γνάθων αποτελούν μια ακόμη συχνή παθολογική κατάσταση της στοματικής περιοχής. Οι κύστεις τις περισσότερες φορές είναι οδοντογενούς αιτιολογίας. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την ασφαλή χειρουργική αφαίρεσή τους, είναι απολύτως απαραίτητη η διευκρίνιση και αντιμετώπιση της αιτίας που τις δημιούργησε (π.χ. ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή του υπευθύνου δοντιού). Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παθολογικής κατάστασης. Αυτό γίνεται με ειδικές αναγεννητικές τεχνικές που εξασφαλίζουν πως δε θα υπάρχει κίνδυνος αισθητικής ή λειτουργικής παραμόρφωσης, ώστε να δίνεται έτσι η δυνατότητα επιτυχούς αποκατάστασης (κλασσική προσθετική ή τοποθέτηση εμφυτευμάτων).

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός περιακρορριζικών οδοντογενών αλλοιώσεων ή κυστών εξαλείφονται και θεραπεύονται πλήρως μετά από σωστή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση). Η χειρουργική ενδοδοντική αντιμετώπιση (όπως ακρορριζεκτομή) είναι η τελευταία θεραπευτική επιλογή που μπορεί κάποιες φορές να ακολουθήσει τη συμβατική ενδοδοντική θεραπεία, σε ικανά προς αποκατάσταση δόντια.

Καλοήθεις όγκοι μπορεί να εντοπίζονται είτε στους μαλακούς ιστούς είτε στα οστά των γνάθων. Η χειρουργική αφαίρεσή τους γίνεται μετά από λεπτομερή κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση κακοήθειας. Μετά από την αφαίρεσή τους, ακολουθεί πάντοτε ιστολογική διερεύνηση από εξειδικευμένο παθολογοανατομικό εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Εκτομή χαλινού

Πρόκειται για δεσμίδες συνδετικού ιστού που εντοπίζονται στο στόμα και ξεκινούν από τη γλώσσα (γλωσσικός χαλινός), τα χείλη (χειλικός χαλινός) ή την παρειά (παρειακός χαλινός). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χαλινοί αυτοί είναι είτε υπερτροφικοί, οπότε παρεμποδίζουν την κινητικότητα, είτε καταλήγουν σε θέση που δημιουργεί πρόβλημα στα δόντια. Τότε χρειάζεται η εκτομή (μερική ή ολική) και διευθέτησή τους, με σκοπό την εξάλειψη των προβλημάτων. Στα χειρουργεία αυτά, η χρήση laser μαλακών ιστών αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση της κλασσικής εκτομής με νυστέρι, ώστε το χειρουργείο να είναι αναίμακτο, με ελάχιστα μετεγχειρητικά συμπτώματα και γρήγορη επούλωση. Για αυτό στην κλινική μας, όπου είναι δυνατό, τέτοιες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή laser μαλακών ιστών. Τα χειρουργεία αυτά είναι αρκετά συνηθισμένα σε παιδιά όπου το laser τα βοηθάει να έχουν μια κατά το δυνατό γρήγορη και σχετικά ανώδυνη χειρουργική επέμβαση. Στους ενήλικες, η εκτομή χαλινών μπορεί να είναι τμήμα μιας μικροχειρουργικής επέμβασης που συνδυάζεται και με άλλες τεχνικές (ελεύθερο ουλικό μόσχευμα, μόσχευμα συνδετικού ιστού, εκβάθυνση παρειακής – χειλικής αύλακας, κάλυψη υφίζησης) με σκοπό την επίλυση πρόσθετων λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων.

Οι επεμβάσεις αυτές στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης γίνονται από τον εξειδικευμένο στη μικροχειρουργική του στόματος Περιοδοντολόγο Ροδίου Στυλιανό.

Μετατραυματικά χειρουργεία

Η περιοχή του στόματος και των γνάθων είναι μια περιοχή που μπορεί εύκολα να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Από τη στιγμή που ο ασθενής δε διατρέχει κάποιο σημαντικό κίνδυνο σε σχέση με τη γενική υγεία του, τα τραύματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Το πρώτο στάδιο της θεραπείας είναι η αντιμετώπιση της αιμορραγίας και η πιθανή ανάταξη των κατεαγότων τμημάτων, με ή χωρίς ακινητοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση. Ακολουθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοντιών και η κατάρτιση σχεδίου αποκατάστασης. Αφού καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ορισμένα δόντια ίσως να μη μπορούν να διασωθούν, οπότε αναπόφευκτα εξάγονται. Έπειτα προχωράμε άμεσα στη σωστή διαχείριση των τραυματισμένων ιστών (πιθανώς με μοσχεύματα μαλακών ιστών) και στην αποκατάσταση των οστικών ελλειμμάτων (κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση – ανάπλαση). Τέλος, ακολουθεί η προσθετική αποκατάσταση με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή με κλασσική προσθετική αποκατάσταση.

Στόχος μας είναι η πλήρης αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της περιοχής μετά τον τραυματισμό, με σωστή διαχείριση των τραυματισμένων ιστών και εφαρμογή έγκυρων, σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και υλικών. Μετά τη θεραπεία ο ασθενής πρέπει να διαθέτει ένα όμορφο, υγιές, φυσικό και ευχάριστο χαμόγελο και ένα απόλυτα λειτουργικό στόμα.

Πλαστική χειρουργική στόματος

Η πλαστική χειρουργική είναι ένας τομέας που περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες αισθητικών παρεμβάσεων.

Η πρώτη αφορά την αισθητική του περιοδοντίου και έχει να κάνει με τη σχέση των δοντιών και των ούλων. Πρόκειται για επεμβάσεις που ανήκουν στον τομέα της Περιοδοντολογίας και μπορεί να είναι αφαιρετικές (χειρουργική επιμήκυνση μήλης με ή χωρίς laser) ή αναγεννητικές, όπως οστική αναγέννηση (μοσχεύματα οστού για ανάπλαση των γνάθων) ή ιστική αναγέννηση (κάλυψη υφίζησης, μοσχεύματα συνδετικού ιστού, ελεύθερο ουλικό μόσχευμα, συνθετικά μοσχεύματα). Με όλες τις παραπάνω επεμβάσεις μπορούμε να δώσουμε το ιδανικό περίγραμμα ούλων στο χαμόγελο του ασθενή και να βοηθήσουμε τη διατήρηση σωστής στοματικής υγιεινής και τη μακροχρόνια διατήρηση των φυσικών δοντιών ή των αποκαταστάσεων.

Η δεύτερη κατηγορά αισθητικών επεμβάσεων αφορά την αισθητική του προσώπου και έχει να κάνει με την υποστήριξη που παρέχει το σώμα της γνάθου και τα δόντια στα χείλη και με τη σωστή θέση και κινητικότητα των μυών. Με αναγεννητικές τεχνικές οστικών μοσχευμάτων (κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση), στα πλαίσια ενός λεπτομερούς συνολικού θεραπευτικού σχεδιασμού, που συχνά περιλαμβάνει προσθετική αποκατάσταση ή/και ορθοδοντική θεραπεία, μπορούμε να υποστηρίξουμε σωστά τα χείλη και τις παρειές και να δώσουμε ένα φυσικό, όμορφο χαμόγελο στον ασθενή. Επιπλέον, με άλλες τεχνικές, όπως εκβάθυνση ουλοπαρειακής αύλακας και διαχείριση χαλινών, μπορούμε να επαναφέρουμε τη φυσιολογική κινητικότητα στους μυς και να αποκαταστήσουμε έτσι την αισθητική του προσώπου.

Accessibility
Κλείσιμο
Αλλαγή Μεγέθους Χαρακτήρων
A- A+
Επισήμανση Links
Κείμενο σε Ομιλία

Μαρκάρετε όποιο κείμενο της σελίδας επιθυμείτε, για να το ακούσετε.

Κλείσιμο
Κάντε κλικ για να ακούσετε το μαρκαρισμένο κείμενο! Click to listen highlighted text!